Alle nedenstående titler kan købes hos:
Kosmologisk Information
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. (+45) 59 30 52 72

E-Mail: kosmo-info@olsen.mail.dkMartinus: Livets Bog I-VII

Livets Bog er nu udkommet i form af en nøjagtig kopi af førsteudgaven (faksimileudgave). Det gælder ikke kun med hensyn til teksten, men også såvidt muligt med hensyn til indbinding og yderligere udstyr, som er i første klasses kvalitet.

(Martinus' værker publiceres af Martinusinstituttet for tiden kun i moderniserede udgaver, som kan fås via
Martinusinstituttets internetboghandel.)

Martinus' samlede værk i de originale førsteudgaver i elektronisk form kan downloades fra
www.martinus-webcenter.dk
Værket sælges sætvis til i alt 1.000 kr.Martinus: Logik

Genoptryk af 1976-udgaven af Logik udgivet på Åndsvidenskabsforlaget.
130 kr.

Martinus: Bisættelse

Genoptryk af 1978-udgaven af Bisættelse udgivet på Åndsvidenskabsforlaget.
140 kr.

Martinus: Det Evige Verdensbillede I-III

Genoptryk af førsteudgaverne udgivet på Åndsvidenskabsforlaget.
Sælges sætvis til i alt 300 kr.Martinus: Småbøger

25 af Martinus' småbøger er nu genudgivet på Åndsvidenskabsforlaget. Der er tale om nøjagtige kopier af førsteudgaverne.

Målet har været at stille disse udgaver til rådighed i original form og samtidig så billigt som teknisk muligt.
En samlet fortegnelse over titlerne kan findes i "Den Ny Verdensimpuls" nr. 2 - 2012 på bagsidens inderside.
Hver småbog koster 20 kr.Kurt Christiansen: Martinus og hans livsværk Det Tredie Testamente

En Martinus-biografi i to bind, udgivet 2005, 1280 A4 sider, rigt illustreret.

Her kan man læse om, hvem Martinus var som menneske. Vi følger ham gennem hele hans over 90-årige liv, ser på hans baggrund, hans samspil med skiftende omgivelser, og på hvordan han håndterede de problemer, heller ikke han var skånet for. Var han det alkærlige væsen, som et kosmisk bevidst væsen må forventes at være?
300 kr. tilsammen.Kurt Christiansen: Den seksuelle polforvandling

En debatbog om fortolkningen af Martinus' beskrivelse af polforvandlingen. Den forvandling, som vil føre os alle frem til at blive alkærlige kristusvæsener. Er f.eks. homoseksualitet et naturligt led i udviklingen?
260 A4 sider.

200 kr.

Mogens Tverskov: Udfordring til videnskaben

Værket, som er udgivet 1999-2001, består af 3 bind, nemlig "Brikker til et nyt verdensbillede", "Hjernen tænker ikke" og "En ny tids fødsel", i alt 1050 sider.

I dette værk er samlet en utrolig mængde spirituelle indsigter fra de utallige udgivelser, der er fremkommet gennem årene. Det påviser, hvordan først kirken og derefter naturvidenskaben har ignoreret den visdom, der kan give os en dybere forståelse af livet og universet og dermed en tiltrængt fornyelse af vort verdensbillede.
særligt udsalgstilbud 100 kr. tilsammen.Nils Kalén: Kosmisk Livssyn

En kort gennemgang af Martinus' åndsvidenskab. 94 sider.
20 kr.Sv. Åge Rossen: Martinus' verdensbillede

Et idèhistorisk studie i hele Martinus' åndsvidenskabelige værk. Der knyttes her an til den europæiske filosofihistorie og viser, hvordan Martinus har løst de problemer, man uden held har bakset med i århundreder.
480 sider.

200 kr.7 forskellige Temahæfter

Skæbnen og den seksuelle polforvandling.
Martinus – menneske og værk.
Drømmen der brast.
Reinkarnation – en etisk udfordring.
H.C.Andersen – i kosmologisk belysning.
Martinus' sags historie i Indien.
Det holografiske paradigme.
Ca. 40 sider.

10 kr. pr.stkEskild Kjær-Madsen: GAIA - Mellem liv og død

Spændende og højaktuelt signalement af jordklodens og menneskehedens økologiske-ideologiske krise i vor tid.

Med henvisning til de mange faresignaler i naturen på den ene side, og menneskets hidtidige triumfer som art på den anden side, peger forfatteren på en tankevækkende analogi til det gamle russiske ordsprog om, at "når først man har mistet hovedet, kan det være lige meget med frisuren".

GAIA er det ældgamle græske navn for Jorden opfattet som en skønhedsgudinde, og bogen viser, at det i dag er op til den både succesrige og faretruende menneskehed at sikre denne gudindes fortsatte overlevelse - i egen interesse. Peger samtidig på en række muligheder, der endnu står åbne for os ...

192 sider, illustreret.

25 kr.I. G. Hannemann: Mennesket den absurde robot?

Som anerkendt forsker og international stålekspert var forfatteren hele livet optaget af spørgsmålet om fri vilje kontra kausalitet, derterminisme og tilfældighed, og han fandt i Martinus' kosmologi en nøgle, der kunne løse dette problem på en måde, der tilfredsstillede såvel følelsen som intellektet - hjertet som hjernen.

I sin bog redegør han for denne løsning med særlig betoning af den kobling, der hos Martinus består mellem Jeg'et, bevidstheden og stoffet, mellem objektiv og subjektiv virkelighed.

194 sider.
25 kr.Tidligere numre af tidsskriftet Den Ny Verdensimpuls

- fra før 2014 - sælges for

5 kr. pr. stk.