Om tidsskriftet "Den Ny Verdensimpuls"

- er et kulturelt og spirituelt kvartalstidsskrift (A4-format 52 sider) om menneskets rolle i et ordnet verdensalt - et KOSMOS

- bringer aktuelle og inspirerende artikler om virkningerne af den nye verdensimpuls, der virker for skabelsen af en ny verdensorden

- bringer boganmeldelser og en levende dialogbrevkasse, hvor alle kan komme til orde

- bringer foredrags- og mødelister samt korte nyheder af åndsvidenskabelig interesse;

- udsendes medio marts, juni, september og december

- stimulerer til et optimistisk livssyn.

- ABONNEMENTSPRIS:

200 kr pr. år (4 numre),
dog Sverige og Norge 220 kr, portofrit tilsendt.
Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 7877 08
07521 - Svensk giro: 39 27 16-7

-LØSSALG:

40 kr stk plus porto, i alt 50 kr

- gratis prøvenummer fremsendes gerne.